Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger

Xác minh kinh nghiệm làm việc ở Canada để nhập cư như thế nào?

Sau khi bạn đã nộp đơn xin thường trú, Bộ Di trú, Người tị nạn, Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ tiến hành xác nhận tất cả các thông tin bạn đã cung cấp. Đối với hầu hết các đơn xin nhập cư kinh tế, như Express Entry, bạn sẽ cần cung cấp tài liệu hỗ trợ về kinh nghiệm làm việc của mình. Dưới đây là một số cách IRCC có thể xác minh kinh nghiệm làm việc ở Canada bạn đã cung cấp.

Xác minh kinh nghiệm làm việc ở Canada
Xác minh kinh nghiệm làm việc ở Canada để nhập cư như thế nào?

Thư giới thiệu từ nhà tuyển dụng

Nói chung, khi nộp đơn xin nhập cư theo diện kinh tế, bạn sẽ cần phải cung cấp tài liệu hỗ trợ từng giai đoạn kinh nghiệm làm việc trong 10 năm qua. Cách tốt nhất để chứng minh kinh nghiệm làm việc của bạn là thông qua thư giới thiệu từ nhà tuyển dụng của bạn.

Nếu bạn là doanh nghiệp tự do, một thư giới thiệu là không đủ. Thay vào đó, bạn sẽ cần cung cấp các tài liệu như:

  • Điều khoản thành lập hoặc bằng chứng khác về quyền sở hữu doanh nghiệp
  • Bằng chứng về thu nhập tự kinh doanh
  • Tài liệu từ các bên thứ ba xác nhận dịch vụ của bạn (bao gồm cả chi tiết thanh toán)

Gọi cho nơi làm việc của bạn

Khi xác minh kinh nghiệm làm việc của bạn, nhân viên nhập cư Canada có thể gọi cho chủ lao động của bạn để xác nhận các chi tiết có trong đơn đăng ký. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn IRCC sẽ liên hệ với chủ lao động của bạn; điều này sẽ luôn tùy theo quyết định của từng viên chức xem xét trường hợp của bạn.

Xác minh thông tin đăng ký kinh doanh

Nhân viên xuất nhập cảnh cũng có thể xác minh tài liệu đăng ký kinh doanh của chủ doanh nghiệp khi xác nhận lịch sử làm việc của bạn. Trong quá trình này, họ có thể kiểm tra các chi tiết như địa chỉ doanh nghiệp và thông tin liên hệ. Ví dụ: địa chỉ cư trú của doanh nghiệp, địa chỉ email cá nhân đi kèm với thông tin liên hệ…

Xác nhận mã NOC của bạn

Để xác định xem bạn có đáp ứng các yêu cầu của chương trình nhập cư kinh tế hay không, nhân viên nhập cư sẽ cần xác nhận mã NOC của bạn. Để làm như vậy, họ sẽ xem xét các yêu cầu có trong thư tham chiếu của bạn so với các yêu cầu chính của mã NOC đã chọn của bạn.

Điều quan trọng cần lưu ý là, thư giới thiệu của bạn nên bao gồm một danh sách chi tiết và chính xác về các công việc mà bạn đã thực hiện trong vai trò của mình tại công ty.

Xác minh kinh nghiệm làm việc ở Canada để nhập cư như thế nào?

Yêu cầu tài liệu bổ sung

Nếu, trong quá trình xác minh, nhân viên nhập cư yêu cầu thêm thông tin về kinh nghiệm làm việc của bạn, họ có thể đưa ra yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung. Tài liệu mà IRCC yêu cầu sẽ phụ thuộc vào những gì bạn đã gửi và tình hình cá nhân của bạn.

Xác minh kinh nghiệm làm việc tại Canada

Khi xác minh kinh nghiệm làm việc tại Canada, nhân viên di trú có thể sẽ yêu cầu các tài liệu thuế của bạn (T4, Thông báo Đánh giá). Điều này sẽ giúp viên chức xác định rằng kinh nghiệm làm việc ở Canada không phải là kinh doanh tự do. Kinh nghiệm làm việc Canada tự kinh doanh không được coi là hội đủ điều kiện của Canada Experience Class (CEC)

Các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada cũng nên cung cấp bản sao giấy phép làm việc và học tập của họ. Điều này sẽ giúp viên chức xác nhận xem bạn có thực hiện công việc của mình theo ủy quyền hợp lệ hay không trong khi tham gia vào các nghiên cứu toàn thời gian.

Điều gì xảy ra nếu tôi không gửi kèm thư giới thiệu trong đơn đăng ký của mình?

Nếu bạn không cung cấp được thư giới thiệu xác minh quá trình làm việc của mình, IRCC có thể trả lại đơn đăng ký cho bạn vì chưa hoàn thành. Nếu viên chức trả lại đơn của bạn vì lý do hồ sơ chưa đầy đủ, bạn sẽ phải nộp lại đơn của mình. Nếu bạn đang nộp đơn thông qua Express Entry, điều này có thể có nghĩa là phải chờ đợi để nhận được một Lời mời nộp đơn (ITA) khác.

Lưu ý: Bản tuyên thệ cá nhân chứng thực kinh nghiệm làm việc của bạn không phải là bằng chứng hợp lệ. Nếu bạn nộp bản tuyên thệ cá nhân để thay thế bằng chứng đầy đủ, IRCC có thể trả lại đơn đăng ký của bạn là chưa hoàn chỉnh.

Thông tin xuyên tạc

Viết thư giới thiệu của riêng bạn hoặc cung cấp tài liệu gian lận được coi là trình bày sai. Xuyên tạc là một cáo buộc nghiêm trọng và có thể dẫn đến lệnh cấm 5 năm nhập cư từ Canada. Điều quan trọng là phải trung thực và thẳng thắn trong đơn xin nhập cư của bạn để tránh những rắc rối trong quá trình nhập cư.

Bài viết liên quan